Sådan foregår FUEFs netværksmøder

Vision
Vores vision er at være medvirkende til, at medlemmerne i gruppen får skabt et behageligt og forretningsorienteret miljø, hvor målet i sidste ende handler om én ting – nemlig at skabe forretningsforbindelser og nye kunder. Din succes er derfor vores succeskriterium.

Målsætning
Alle ved, hvor hårdt og ressourcekrævende det er at skaffe nye forbindelser, nye kunder eller et godt netværk af gode leverandører og forretningsforbindelser.

Det er vores mål at være medvirkende til at øge dine muligheder for at komme i kontakt med nye potentielle kunder, en bestemt branche eller nye leverandører gennem intensiv og tillidsfuld dialog med andre medlemmer i din gruppe.

Netværksmøderne afholdes 2. onsdag i hver måned for at skabe tillid medlemmerne imellem. Tillid er et nøgleord for at give referencer og personlige anbefalinger.

Udbytte
Møderne afholdes i tidsrummet fra kl. 7:30 – 9:00 for at du stadig kan have en hel arbejdsdag bagefter. Møderne har en nøje fastlagt agenda, som betyder, at den tid vi bruger sammen bliver så effektiv som muligt samt har det helt entydige mål – at lave forretning.

God etik

 • Mød til tiden og gå ikke før tid. Mødet er fra kl. 7:30 – 9:00.
 • Forsøg at deltage HVER gang. Husk at personlige referencer er et spørgsmål om tillid.
 • Vær forberedt. Tænk på at andre er afhængige af dine input. Din performance i gruppen vil have afsmittende effekt på resultatet.
 • Bidrag til samarbejdet i gruppen. Husk at det at give referencer gør, at de andre medlemmer får tillid og derved også giver referencer til dig.
 • Følg op på referencer og anbefalinger du har fået af andre medlemmer.

Indhold af medlemsmøderne

 • Medlemmerne mødes hver 2. onsdag hver måned mellem kl. 7:00 – 9:00.

Mulig agenda

 • Fri dialog og morgenmad.
 • Dagens agenda gennemgås.
 • ”Markedsføringsminuttet”.
 • 1-2 virksomhedspræsentationer.
 • Opfølgning fra sidste møde.
 • Afslutning og fri dialog.

Præsentationer

 • ”Markedsføringsminuttet”
 • Medlemmernes præsentation af sig selv og deres virksomhed.
 • 60 sekunder – vær specifik, præcis og kortfattet.
 • Vær ordentligt forberedt.
 • Husk slogan (hvordan husker andre dit budskab), eksempelvis ”Haribo, den er go’”.
 • Præsentationen varieres fra gang til gang.

Virksomhedspræsentation

 • Uddybende præsentation. Medlemsvirksomheder får lejlighed til at lave denne uddybende præsentation. Først-til-mølle princippet.
 • Ca. 5 minutter.

Referencer

 • En reference er en mulighed for at bane vejen for et andet medlem til en samarbejdspartner i dit eget netværk.
 • Medlemmer forsøger løbende at skabe kontakter til de andre i gruppen.
 • Vær opmærksom blandt dit netværk af kunder, leverandører og samarbejdspartnere.
 • Hjælp et medlem der har en specifik søgning, såfremt du ligger inde med en kontakt. Drøft med medlemmet om din kontakt passer på søgningen.
 • At give referencer skaber tillid fra de andre medlemmer, som så kan hjælpe dig.
 • Når du skaber referencer, så husk at give kontakten medlemmets visitkort samt aftal opfølgning.
 • En god reference er, hvor der er lavet en aftale med den kontakt, som medlemmet skal henvende sig til.
 • En dårlig reference er, når man ved hvem der er ansvarlig men ikke selv har talt med kontakten.
 • Husk at lave en referencenote til det medlem, der skal have referencen.
 • Oplys på medlemsmødet, hvilke referencer du har givet og modtaget samt resultatet.