Om Furesø Erhvervsforening

§2 i foreningens vedtægter:

”Foreningen har til formål at virke som et upolitisk bindeled mellem Furesø Kommunes erhvervsliv, industri og detailhandel og offentlige myndigheder, samt at deltage i erhvervsfremmende aktiviteter, herunder kurser o.l.

Foreningens formål er tillige på medlemmernes vegne at være forhandlingsorganisation, der har ret til at udtale sig i ethvert anliggende, der vedrører såvel erhvervsliv som kommune, herunder oprettelse af nye erhvervsvirksomheder, forskønnelse af byen, anlæg af veje, centre m.v.“

Foreningen arbejder målrettet på at få så mange medlemmer som muligt for på denne måde at stå stærkere. Vi vil skabe relationer og udvikle netværket mellem foreningens medlemmer gennem fælles aktiviteter.

Vi vil være med til at udvikle erhvervslivet og hjælpe inden for alle brancher, samtidig med at vi tager hensyn til de forskelligheder, der er i brancherne.

Vi vil forholde os til eventuelle tiltag fra kommunen, der har betydning for erhvervslivet, så medlemmers interesser tilgodeses bedst muligt.