Støttekriterier

Furesø Erhvervsforening støtter projekter, events mv. der af bestyrelsen vurderes at opfylde foreningens kriterier for støtte. Overvejer du at ansøge Furesø Erhvervsforening om støtte, finder du her se de kriterier, der ligger til grund for bestyrelsens beslutning om støtte:

 • Støtte skal opfylde Furesø Erhvervsforenings formål (særligt ’deltage i erhvervsfremmende aktiviteter’), jf. vedtægtens §2
 • Støtte kan gives til projekter, arrangementer etc., som skaber en ramme for en bredere kreds af virksomheder, kommunen, lokale foreninger mm. i projektet mm., idet det ikke bør gives til en eller flere enkeltstående selvstændige erhvervsdrivendes projekter
 • Kriterier for støtte kan eksempelvis være:
  • Skal være ekstraordinært
  • Start up/vækst
  • Synlighed for Furesø Erhvervsforening

I forbindelse med ansøgning skal foreligge:

 • Ansøgningen, inkl. beløbets størrelse, herunder beskrivelse af kriterierne
 • Formål med støtten
 • Budget for projektet