Bliv medlem

Som medlem kan optages enhver, der har relation til erhvervslivet i Furesø Kommune og/eller driver erhvervsvirksomhed eller lignende i Furesø Kommune.

Har du interesse i Furesø Kommunes erhvervsliv – og opfylder ovenstående – så er Furesø Erhvervsforening helt sikkert noget for dig og din virksomhed.

Medlemskab af Furesø Erhvervsforening koster pt. 500 kr. + moms årligt. Du kan indmelde dig via tilmeldingsformularen, og du vil derefter modtage en faktura til indbetaling af kontingentet og blive oprettet på vores websites medlemsoversigt.

På medlemsoversigten vises dine grundlæggende kontaktdata. Det er vigtigt, at du sørger for at vedligeholde dine kontaktoplysninger, så vi altid kan komme i kontakt med dig vedrørende aktiviteter og andre tiltag, som Furesø Erhvervsforening igangsætter.

Ændringer af dine kontaktoplysninger kan du altid sende med e-mail til info@fuef.dk.

Tilmeldingsformular

Subscription Form

Hvis du ønsker at opsige dit medlemsskab

Hvis du ønsker at opsige dit medlemskab af Furesø Erhvervsforening, skal du være opmærksom på følgende:

Medlemsskabet er bindende for et år, svarende til regnskabsåret, der løber fra 1/1-31/12. For ikke at betale kontingent for det næste regnskabsår skal udmeldelse derfor ske senest 30/9 det år, du ønsker at medlemskabet skal udløbe, da udmeldelse skal ske med 3 måneders varsel til 31/12 (se vedtægterne §4).

Udmeldelse sker nemmest ved at sende en e-mail til info@fuef.dk. Alternativt kan udmeldelse ske ved at kontakte webmaster, formand eller kasserer – kontaktdata finder du her: https://fuef.dk/kontakt/.