Furesø Erhvervsforenings historie

I 2015 fejrede foreningen 125 års jubilæum, og det blev bl.a. markeret med nedenstående tilbageblik og jubilæumsskrift.

Furesø Erhvervsforenings historie gennem 125 år: 1890-2015
Dette tilbageblik over Furesø Erhvervsforenings historie tilbage til 1890 er udarbejdet i forbindelse med foreningens 125 års jubilæum i 2015 og er tiltænkt alle medlemmer og kommende medlemmer af foreningen, Furesøs lokalpolitikere og andre interesserede i Furesøs lokalhistorie.

Beretningen er en fascinerede rejse tilbage i dansk erhvervshistorie, hvor nutidens udfordringer med at imødegå finanskrise, teknologiudvikling, øget konkurrence og det offentlige samarbejde genkendes i hver eneste årti:

Det gælder de første 23 håndværksmestre, der i 1890 etablerer foreningen omkring en sygekasse og en række højskoleforedrag til glæde for både krop og ånd.

Det gælder de ildsjæle i foreningen, der i 1924 etablerer Farum Tekniske Skole for at højne fagligheden hos lokale lærlinge og driver den i næsten 40 år.

Det gælder de teknologisk forudseende medlemmer, der har blik for værdien af en lokaltelefonbog, som foreningen udgiver fra 1948 og sælger igen i 1982 med stor økonomisk gevinst.

Og det gælder opfindelsen af prisen ’Årets Torsk’, der hvert år tildeles en person, der har gjort noget særligt for erhvervslivet eller kommunen.

Disse historier – og mange flere – gør det til noget helt særligt at være medlem af Furesø Erhvervsforening – et fællesskab af iværksættere, ildsjæle, erhvervsfolk og handelsdrivende, der igennem fire generationer har udvist stort engagement i at drive virksomhed og stort engagement i det lokalmiljø, de er en del af.

Jubilæumsskriftet kan downloades i 3 formater:

  • pdf-fil-dobbeltopslag (2 sider på hver skærmside, så læseoplevelsen fra en bog og illustrationer på tværs af et opslag bevares)
    Læses med Adobe Reader.
  • pdf-fil enkeltsider (1 side på hver skærmside, hvor teksten er større og mere læsevenlig, men enkelte billeder skæres over).
    Læses med Adobe Reader.
  • ePub fil kan tilsendes, hvis det ønskes. Send e-mail til info@fuef.dk.
Bestyrelsen vil meget gerne modtage mails med rettelser, tilføjelser og kommentarer til beretningen, så en evt. opdateret udgave til et kommende jubilæum kan blive endnu bedre.
 
Send dine kommentarer til Henriette Moos pr. e-mail: info@moosinnovation.dk.