FUEF indkalder: Generalforsamling udskudt til 26. maj

NB: ER UDSKUDT TIL 26. MAJ

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Furesø Erhvervsforening

Foreningens medlemmer indkaldes hermed til den 130. ordinære generalforsamling, som afholdes på Restaurant Marina Furesøbad, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse

Tilmeld dig her

Tirsdag d. 26. maj 2020 fra kl. 17.30

 • Kl. 17.30-18.00 – Ankomst og netværk
 • Kl. 18.00-18.05 – Velkomst ved formanden
 • Kl. 18.05-18.45 –  Indlæg
 • Kl. 18.45           – Generalforsamlingen starter

Efter generalforsamlingen – ca. 19.30 er Furesø Erhvervsforening vært ved en middag, hvor der er mulighed for at pleje vores netværk.

Dagsorden generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget for 2020 til godkendelse
 4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
 5. Fastlæggelse af kontingent for 2020
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer ifølge vedtægterne;
  • Poul Andersen – ikke villig til genvalg
  • Tine Hessner – villig til genvalg
  • Steen Fosvig – villig til genval
 7. Valg af to suppleanter
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Medlemmer af Furesø Erhvervsforening deltager gratis i middagen. Ved udeblivelse eller afmelding senest 1 dag før arrangementet, betales no show gebyr på kr. 400,- ekskl. moms, hvis du er tilmeldt middagen.

Tilmeld dig her

 

Med venlig hilsen
Furesø Erhvervsforening

Similar Posts