Furesø Erhvervsforening under corona restriktioner

Med de skærpede restriktioner pga. øget COVID-19 smittespredning er vi slået noget tilbage ’på brættet’. Efter to netværksmøder i fysiske vante rammer måtte vi igen ændre planer og i stedet afholde det andet walk’n talk netværksmøde. De fremmødte fik en dejlig efterårstur rundt om Søndersø med god tid til at netværke – med flere end normalt.

Torskegilde udskydes
Desværre betyder restriktionerne, at vi ikke kan forsvare at afholde de større fysiske arrangementer, som vi plejer. Det gør her og nu, at Torskegildet 29. oktober udskydes. Julefest i december er endnu i kalenderen, men afventer udviklingen. Nye datoer for Torskegilde meldes ud, så snart det igen er forsvarligt at mødes fysisk til et større arrangement.

Nye tiltag på vej?
I bestyrelsen vil vi dog ikke passivt vente på bedre tider. Vi er derfor i gang med at se på mulige alternativer, så vi stadig kan tilbyde værdiskabende aktiviteter til medlemmerne af Furesø Erhversforening. Vi arbejder bl.a. på lancering af webinarer med fokus på viden og tiltag, der kan styrke medlemmernes forretning. Du vil meget snart høre mere.

Handl lokalt kampagnen – version 2.0
Vi fortsætter også successen med vores ’Handl lokalt’ kampagne – der i en ny version bliver klar til julehandlen, så vi igen kan få opmærksomhed på og opfordre flest mulige til at handle lokalt i Furesø Kommune.

De bedste netværkshilsner
Bestyrelsen

Similar Posts