Indkaldelse til 132. ordinære generalforsamling i Furesø Erhvervsforening tirsdag den 26. april 2022

Tid: Tirsdag den 26. april 2022, kl. 17.30 – 21.30
Sted: KolleKolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse

Tilmeldingsfrist: Torsdag den 21. april kl. 12.00

Tilmeld dig her

Kære Foreningens medlemmer indkaldes hermed til den 132. årlige generalforsamling, som afholdes på KolleKolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse.

Kl. 17.30-18.00 – Ankomst og netværk
Kl. 18.00-18.05 – Velkomst ved formanden
Kl. 18.05-18.35 – Status om ukrainske flygtninge i Furesø

Borgmester Ole Bondo Christensen og Viceborgmester Lars Carstensen giver en status på Furesøs Ukrainske flygtninge. De giver indblik i, hvad der er gjort indtil videre og fortæller om, hvad planen er fremadrettet. Derudover vil de svare på, hvordan vi som erhvervsliv kan hjælpe.

Kl. 18.40           – Generalforsamlingen starter

Efter generalforsamlingen – ca. 19.30 er Furesø Erhvervsforening vært ved en middag, hvor der er mulighed for at pleje vores netværk.

Dagsorden generalforsamling

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 • Fremlæggelse af revideret regnskab og budget for 2022 til godkendelse
 • Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
 • Fastlæggelse af kontingent for 2023
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer ifølge vedtægterne:
  • Henning Kornbo – villig til genvalg
  • Steen Fosvig – villig til genvalg
  • Tine Hessner – ikke villig til genvalg
  • Eva Vedel – ikke villig til genvalg
  • Sofie Pihl – ikke villig til genvalg
 • Valg af to suppleanter
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Eventuelt

Medlemmer af Furesø Erhvervsforening deltager gratis i middagen.

NB: Såfremt man ønsker at medtage en ledsager eller flere deltagere fra virksomheden, er kuvertprisen 400,- kr. ekskl. moms pr. person.

Ved udeblivelse eller afmelding senest 1 dag før arrangementet, betales ’no show’ gebyr på kr. 400,- ekskl. moms, hvis du er tilmeldt middagen.

NB: Bindende tilmelding senest torsdag den 21. april 2022 kl. 12 af hensyn til middag. Husk at markere på formularen, hvis du IKKE deltager i middagen.

På bestyrelsens vegne
Birgit Ritter, formand for Furesø Erhvervsforening

Tilmeld dig her

Similar Posts