Indkaldelse til den 128. ordinære generalforsamling

Foreningens medlemmer indkaldes hermed til den 128. årlige generalforsamling, som afholdes på Restaurant Marina Furesøbad, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse
 
 
Onsdag d. 11. april 2018 fra kl. 17.30
 • Kl. 17.30-18.00 – Ankomst og ”netværk”
 • Kl. 18.00-18.01 – Velkomst ved formanden
 • kl. 18.01-18.45 – Dannelse og fodbold v/Søren Kristensen, CEO FC Nordsjælland
                              Hvordan kan FC Nordsjælland blive ved at producere unge talenter?
                              FC Nordsjælland’s direktør Søren Kristensen kommer og fortæller om
                              værdibaseret ledelse, fokus på det hele menneske og den røde tråd i
                             deres arbejde i både Ghan og Danmark.
 • Kl. 18.45           – Generalforsamlingen starter
 
Efter generalforsamlingen er Furesø Erhvervsforening vært ved en middag, hvor der er mulighed for at pleje vores netværk.
 
Dagsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
 5. Fastlæggelse af kontingent for 2019
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer ifølge vedtægterne;
  • Steen Fosvig – villig til genvalg
  • Tine Hessner – villig til genvalg
  • Poul Andersen – villig til genvalg
 7. Valg af to suppleanter: Puk Dyrby og Helene Holm Stolle er ikke villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår Eva Vedel og Irene Fristed som kandidater.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt
Medlemmer af Furesø Erhvervsforening deltager gratis.
NB: Såfremt man ønsker at medtage en ledsager eller flere deltagere fra virksomheden, er kuvertprisen 400,- kr. pr. person – faktura sendes ud efter arrangementet.
 

Similar Posts