Furesø Erhvervsforenings ordinære generalforsamling afholdes online torsdag den 28. maj 2020

Da der stadig er forsamlingsforbud har bestyrelsen besluttet, at årets ordinære generalforsamling skal afholdes online via Zoom softwareprogrammet torsdag den 28. maj 2020 kl. 18.30 – 19.30.

Kl. 18.30-18.35 – Velkomst ved formanden
Kl. 18.35           – Generalforsamlingen starter

Dagsorden generalforsamling

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 • Fremlæggelse af revideret regnskab og budget til godkendelse
 • Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
 • Fastlæggelse af kontingent for 2020
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer ifølge vedtægterne;
  • Poul Andersen – ikke villig til genvalg
  • Tine Hessner – villig til genvalg
  • Steen Fosvig – villig til genvalg
 • Valg af to suppleanter
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Eventuelt

Link er sendt til alle medlemmer med nyhedsbrev.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Similar Posts