FUEFs ordinære generalforsamling torsdag den 4. april 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

TORSDAG d. 4. april 2019 kl. 17.30
Sted: Restaurant Marina Furesøbad

 

Furesø Foreningens medlemmer indkaldes hermed til den 129. årlige generalforsamling, som afholdes på Restaurant Marina Furesøbad, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse

Torsdag d. 4. april 2018 fra kl. 17.30

 • Kl. 17.30-18.00 – Ankomst og netværk
 • Kl. 18.00-18.01 – Velkomst ved formanden
 • Kl. 18.01-18.35 – ‘Hvordan scorer man titlen som DKs største Gazelle?’
  Danmarks hurtigst vækstende virksomhed har til huse på en villavej i Hareskovby. Hør Morten Schantz fra Furesø- og Softwarevirksomheden Festina Finance fortælle om sin eksplosive og imponerende vækstrejse (4750% vækst på 4 år), om op- og nedture undervejs og om de vilde fremtidsdrømme.

 • Kl. 18.35          – Generalforsamlingen starter

Efter generalforsamlingen – ca. 19.15 er Furesø Erhvervsforening vært ved en middag, hvor der er mulighed for at pleje vores netværk.

Dagsorden generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
 5. Fastlæggelse af kontingent for 2020
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer ifølge vedtægterne;
  • Mikael Boutrup – ikke villig til genvalg
  • Henning Kornbo – villig til genvalg
  • Henriette Moos – villig til genvalg
  • Torben Bo Toft Christensen – villig til genvalg

  Bestyrelsen foreslår at udvide bestyrelsen med yderligere 2 medlemmer – og vil på generalforsamlingen foreslå 3 kandidater til bestyrelsen

 7. Valg af to suppleanter: Irene Fristed genopstiller ikke. Eva Vedel opstiller til bestyrelsen i stedet for at genopstille som suppleant
  Bestyrelsen foreslår 2 nye suppleantkandidater på generalforsamlingen
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Medlemmer af Furesø Erhvervsforening deltager gratis i middagen.

NB: Såfremt man ønsker at medtage en ledsager eller flere deltagere fra virksomheden, er kuvertprisen 400,- kr. pr. person.

Link: Tilmeld dig ved at bruge dette link

Bindende tilmelding senest onsdag den 3. april  2019 kl. 12 af hensyn til middag. Husk at markere på formularen, hvis du IKKE deltager i middagen.

Similar Posts