Indkaldelse til 133. ordinære generalforsamling i Furesø Erhvervsforening

Tid: Tirsdag den 25. april 2023, kl. 17.30-21.00
Sted: Restaurant Furesøbad, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse

Tilmeldingsfrist: Torsdag den 20. april kl. 12.00

Tilmeld dig her

Kære medlem af Furesø Erhvervsforening

Foreningens medlemmer indkaldes hermed til den 133. årlige generalforsamling, som afholdes på Restaurant Furesøbad, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse.

Tirsdag d. 25. april 2023 fra kl. 17.30

Kl. 17.30-18.00 – Ankomst og netværk
Kl. 18.00-18.05 – Velkomst ved formanden
Kl. 18.05-18.35 – Hvad har Klimaet med mig at gøre?

Indlæg af Egil Hulgaard om den nationale udfordring omkring klimahåndtering.
Indlæg af Erhvervshus hovedstaden, som kommer med konkrete ideer og hjælp til, hvad du som mindre virksomhed og forbruger kan gøre.

Vi kan ikke blive ved med at lade som ingenting. Klimaudfordringerne er et fælles ansvar. Det er ikke kun de store produktionsvirksomheder, der skal tage ansvar. Vi kan alle gøre noget.

Glæd dig til at få konkrete tips til, hvordan du kan gøre en forskel.

Kl. 18.45 – Generalforsamlingen starter

Efter generalforsamlingen – ca. 19.30 er Furesø Erhvervsforening vært ved en middag, hvor der er mulighed for at pleje vores netværk.

Dagsorden generalforsamling

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning fra det forløbne år
 • Fremlæggelse af revideret regnskab for 2022 og budget for 2023 til godkendelse
 • Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
  • Bestyrelsen foreslår at nedbringe antallet af bestyrelsesmedlemmer med 1
 • Fastlæggelse af kontingent for 2023
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer ifølge vedtægterne;
  • Torben Bo Toft Christensen – villig til genvalg
  • Henriette Moos – ikke villig til genvalg
  • Birgit Ritter – ikke villig til genvalg
  • Bestyrelsen foreslår Hatice Bakke som nyt bestyrelsesmedlem
 • Valg af to suppleanter
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Eventuelt

Medlemmer af Furesø Erhvervsforening deltager gratis i middagen.

NB: Såfremt man ønsker at medtage en ledsager eller flere deltagere fra virksomheden, er kuvertprisen 400,- kr. ekskl. moms pr. person.

Ved udeblivelse eller afmelding senest 1 dag før arrangementet, betales ’no show’ gebyr på kr. 400,- ekskl. moms, hvis du er tilmeldt middagen.

Bindende tilmelding senest torsdag den 20. april 2023 kl. 12 af hensyn til middag. Husk at markere på formularen, hvis du IKKE deltager i middagen.

På bestyrelsens vegne
Birgit Ritter, formand for Furesø Erhvervsforening

Tilmeld dig her

Similar Posts