Ny partnerskabsaftale mellem erhvervsliv og Furesø Kommune

Erhvervsforeningerne og Furesø Kommune er nået til enighed om en ny toårig partnerskabsaftale. Aftalen skal nu behandles i fagudvalg og Byråd.

Aftalen har fokus på at styrke samarbejdet om et CO2-neutralt Furesø i 2030, unges tilknytning til erhvervslivet, offentligt privat samarbejde om velfærdsteknologi, samt en fremme af beskæftigelsen.

Fokus på klimaet

Der er en fælles ambition om at nå i mål på især klimaområdet og erhvervspraktikpladser til unge i de lokale virksomheder. Derfor er der sat konkrete tal på samarbejdet. Ambitionen er 100 klimapartnere og 100 virksomheder med erhvervspraktikker om to år.

”Vi er godt tilfredse med, at vi har måltal på de vigtigste områder. Når det gælder nedbringelsen af Furesøs samlede CO2-udledning, har vi brug for, at langt flere virksomheder i kommunen bakker op om klimapartner-samarbejdet og fokuserer på grøn omstilling. Vi har også brug for, at flere elever får øjnene op for potentialet i en erhvervsuddannelse, og derfor er det vigtigt, at flere virksomheder tilbyder erhvervspraktik. Det er to områder, hvor det giver virkelig god mening at forene kræfterne mellem erhvervsliv og kommune,” siger Mogens Brusgaard, formand for FURESØ INDUSTRI.

Enkelhed og synlighed er vigtigt

Erhvervslivet har et stærkt fokus på enkelhed og gennemsigtighed, når det gælder kommunens udbud og indkøb, så det bliver nemmere for virksomhederne at byde ind.

”Med aftalen har vi stadig en skærpet opmærksomhed på kommunens indkøb blandt lokale virksomheder, og virksomhedernes muligheder for at byde på de kommunale udbud. Vi er også tilfredse med, at tilbuddene om erhvervsservice skal være mere synlige for det lokale erhvervsliv og ske i tæt samarbejde med erhvervsforeningerne”, siger Birgit Ritter, der er afgående formand for Furesø Erhvervsforening.

Fremtiden kalder på innovative løsninger

Partnerskabsaftalen har også fokus på løsningen af fremtidens velfærdsudfordringer.
”Jeg er rigtig glad for det tætte samarbejde, vi har med vores lokale erhvervsliv, og at vi gennem den gode dialog sammen finder løsninger på de fælles udfordringer. Det offentlige – og dermed kommunen – står overfor et voksende pres på alle de klassiske velfærdsområder, som kalder på nytænkning og innovation. Derfor er jeg glad for, at vi har aftalt at fastholde et tæt offentligt privat samarbejde på velfærdsområdet,” understreger formand for Beskæftigelses- og erhvervsudvalget, Niels Bjerre Degn (A).

Han ønsker samtidig at benytte lejligheden til at takke den afgående formand i Furesø Erhvervsforening Birgit Ritter for et rigtigt godt og frugtbart samarbejde. Der vælges en ny formand på foreningens kommende generalforsamling.

Den nye partnerskabsaftale er et af de faste omdrejningspunkter for samarbejdet i Erhvervskontaktudvalget, som er det faste dialogforum mellem erhvervsliv og Furesø Kommune.
Aftalen forventes endeligt godkendt af Byrådet i maj.

Similar Posts