Indkaldelse til 134. ordinære generalforsamling i Furesø Erhvervsforening

Tid: Tirsdag den 16. april 2024 kl. 17.30–21.00
Sted: Restaurant Furesøbad, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse

Tilmeldingsfrist: Senest torsdag den 11. april 2024 kl. 12.00

Tilmeld dig via dette link

Kære medlem af Furesø Erhvervsforening

Foreningens medlemmer indkaldes hermed til den 134. årlige generalforsamling, som afholdes på Restaurant Furesøbad, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse.

Tirsdag d. 16. april 2024 fra kl. 17.30

Kl. 17.30-18.00 – Ankomst og netværk
Kl. 18.00-18.05 – Velkomst ved formanden
Kl. 18.05-18.35 – Indlæg (nærmere detaljer følger senere)

Kl. 18.45 – Generalforsamlingen starter

Efter generalforsamlingen – ca. 19.30 er Furesø Erhvervsforening vært ved en middag, hvor der er mulighed for at pleje vores netværk.

Dagsorden generalforsamling

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning fra det forløbne år
 • Fremlæggelse af revideret regnskab for 2023 og budget for 2024 til godkendelse
 • Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
 • Fastlæggelse af kontingent for 2024
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer ifølge vedtægterne;
  • Henning Kornbo – villig til genvalg
  • Steen Fosvig – villig til genvalg
  • Thomas Laden Nørgaard – villig til genvalg
  • Lars Carstensen – villig til genvalg
  • Robert Jacobsen – villig til genvalg
 • Valg af to suppleanter
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Eventuelt

Medlemmer af Furesø Erhvervsforening deltager gratis i middagen.

NB: Såfremt man ønsker at medtage en ledsager eller flere deltagere fra virksomheden, er kuvertprisen 400,- kr. ekskl. moms pr. person.

Ved udeblivelse eller afmelding senest 1 dag før arrangementet, betales ’no show’ gebyr på kr. 400,- ekskl. moms, hvis du er tilmeldt middagen.

Bindende tilmelding senest torsdag den 11. april 2024 kl. 12 af hensyn til middag. Husk at markere på formularen, hvis du IKKE deltager i middagen.

På bestyrelsens vegne
Kenneth Barenholdt, formand for Furesø Erhvervsforening

Similar Posts