Referat af Furesø Erhvervsforenings 130. ordinære generalforsamling – første gang online

I går blev der skrevet historie i Furesø Erhvervsforening. For første gang blev den ordinære generalforsamling afholdt online som videokonference.

Størstedelen af bestyrelsen var samlet på Furesøbad med bærbare computere og webkamera, så internetforbindelsen blev presset til det yderste. Heldigvis fungerede alt som det skulle.

Da Tine Hessner åbnede mødet og kort gennemgik online-møderummets funktioner, var der 20 deltagere på – og i løbet af kort tid kom yderligere 2 til. Så generalforsamlingens deltagerantal blev 22.

Formand Eva Vedel bød velkommen til de ’fremmødte’ og gav hurtigt ordet tilbage til Tine Hessner, der var valgt til dirigent for generalforsamlingen (hvilket var meget praktisk, da hun også havde rollen som administrator og ’host’ i møderummets software). Som dirigent kunne Tine Hessner fastslå, at generalforsamlingen var varslet rettidigt både via nyhedsbrev til medlemmerne, på foreningens hjemmeside og på foreningens Facebook sider.

Formandens beretning
Derefter afgav Eva Vedel formandens beretning for foreningens aktiviteter og udvikling gennem 2019. Foruden et kort tilbageblik kom hun omkring emner som Erhvervskontaktudvalget, høringssvar, samarbejde mellem skole og erhvervsliv, styrkelse af det kommunale indkøb hos lokale erhvervsdrivende, fokusområdet: ’Vi handler da lokalt’, netværksmøder og øvrige FUEF-arrangementer.

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen uden bemærkninger.

For at alle medlemmer skal have mulighed for at læse formandens beretning, har vi vedlagt den via dette link: Læs formandens beretning for 2019.

Regnskab og budget
Poul Andersen fremlagde årets regnskab, balance og budget, som på forhånd var udsendt til alle medlemmer med nyhedsbrev. Af det kunne man bl.a. se, at der er ryddet godt op i tilgodehavender hos debitorer – og at foreningen kom ud med et overskud på knap 59.000 kr.

Der er budgetteret et mindre overskud i 2021 på 35.000 kr., baseret på normal tilgang af medlemmer, hvilket tiden med corona-krise kan blive udfordret af.

Solveig Bisgaard spurgte (via chatten), hvilke planer der var for at bruge årets overskud til medlemmerne. Her svarede formand Eva Vedel, at bestyrelsen er opmærksom på behovet for at fastholde foreningens ’Vi handler da lokalt’-kampagne – også i andet halvår af 2020. Derudover ser bestyrelsen på andre muligheder for at hæve aktivitetsniveauet efter sommeren – og sidst men ikke mindst skal foreningens 130-års jubilæum også markeres til efteråret.

Regnskab og budget blev godkendt af generalforsamlingen.

Der var ikke kommet forslag fra bestyrelse eller medlemmer og årskontingent for 2021 blev vedtaget, at det fortsætter uændret svarende til 500 kr. ekskl. moms.

Valg til bestyrelsen
Der blev genvalg til Tine Hessner og Steen Fosvig. Poul Andersen genopstillede ikke og Henrik Kastoft var stoppet, da han i foråret flyttede til Jylland. Der var derfor mulighed for at optage et nyt bestyrelsesmedlem, hvis der var interesse. Det var der heldigvis, så Sofie Pihl fra Det Flyvende Værksted på Filmstationen i Værløse stillede op og blev valgt med online-applaus.

Valg af suppleanter
Der var genvalg til Birgit Pichat og Helene Holm Stolle.

Valg af revisor og revisorsuppleant
Der var ligeledes genvalg til Jeanett Corell og Solveig Bisgaard som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

Dermed kunne dirigenten glæde sig over en veloverstået generalforsamling med god ro og orden – trods de nye teknologiske rammer – og afslutte den et minut før planlagt tid.

Bestyrelsen konstitueres på førstkommende bestyrelsesmøde den 9. juni 2020.

De bedste hilsner
Bestyrelsen

 

Similar Posts